Latviski English

Vadība

Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu veic Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centra struktūrvienība Latvijas Genoma centrs Dr. biol. Dāvida Fridmaņa vadībā. Genoma centrs atbild par projekta realizāciju, praktisko izpildi, kvalitātes un drošības standartu ievērošanu.

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes izveides koordinēšanu nodrošina Vadības komiteja, kuras uzdevums ir izstrādāt Genoma datubāzes attīstības plānus un ilgtermiņa stratēģiju medicīniskās informācijas un bioloģisko paraugu ievākšanas, ģenētiskās izpētes, datu apstrādes un bioētikas jomās. Vadības komiteju veido Genoma centra vadītājs, Genoma datubāzes vadītājs un BBMRI.LV nacionālā mezgla direktors.

Vadības komiteja

Jānis Kloviņš

Nodarbošanās, amats: BBMRI.LV nacionālā mezgla direktors

Tālrunis: (371) 67 808 202

E-pasts: klovins@biomed.lu.lv

Vada BBMRI.LV nacionālā mezgla darbu, koordinē Latvijas biobanku tīkla aktivitātes nacionālā un starptautiskā līmenī.

Dāvids Fridmanis

Nodarbošanās, amats: Biomedicīnas centra direktora vietnieks infrasturktūras attīstības jautājumos

Tālrunis: (371) 67 473 083

E-pasts: davids@biomed.lu.lv

Vita Rovīte

Nodarbošanās, amats: Genoma centra un genoma datubāzes vadītāja

Tālrunis: (371) 67 473 083

E-pasts: vita.rovite@biomed.lu.lv

Organizē paraugu un saistīto datu ievākšanu un izniegšanu, veido pētījumu dizainu.