Latviski English

Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes kolekcijas izpilda BBMRI-ERIC kvalitātes novērtējuma pārbaudi

Nacionālā biobanka Valsts iedzīvotāju genoma datubāze ir veikusi BBMRI-ERIC izstrādāto kvalitātes novērtējuma pārbaudi (Self Assessment Survey) vairākām endokrinoloģisko saslimšanu bioloģisko paraugu kolekcijām, un saņem apstiprinājumu par šo kolekciju atbilstību Eiropas Standartizācijas Komitejas Tehniskajām specifikācijām CEN/TS 16835-2:2015.

Šis ir būtisks apliecinājums Valsts iedzīvotāju genoma datubāzē uzglabāto bioloģisko paraugu atbilstībai starptautiskiem kvalitātes standartiem un dod pārliecību par to, ka šo paraugu izmantošana pētniecībā nodrošinās augstas kvalitātes neatkarīgi atkārtojamus zinātniskos rezultātus.