Latviski English

Norisinājies seminārs “Datu izmantošana medicīnas pētījumos Latvijā: pieredze un nākotnes izaicinājumi”

Nacionālā biobanku tīkla BBMRILV organizētais seminārs par datu izmantošanu medicīnas pētījumos piesaista ap sešdesmt interesentu un jomas speciālistu.

Sem_161118.png

Šajā seminārā savā pieredzē dalījās vadošie pētnieki no lielākajām zinātniskajām organizācijām Latvijā, kas īstenojuši lielapjoma datu izmantošanu pētniecībā. Pārstāvji no valsts pārvaldes organizācijām, kas nodarbojas ar medicīnas datu apstrādi statistiskas nolūkos, kā arī ētikas un likumdošanas eksperti šajā jomā vienojās diskusijā par atklātajiem jautājumiem, kas saistās ar Vispārējās datu regulas stāšanos spēkā un ar šo regulu saistīto likumdošanas normu izmaiņām Latvijā. Kā arī tika identificēti daudzi neskaidrie un pašlaik nomatīvajos aktos neregulētie jautājumi, kuri ir būtiski turpmākiem zinātniskiem pētījumiem medicīnas jomā.

Semināra organizāciju nodrošināja Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/18/I/006 „Atbalsts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra integrācijai Eiropas Pētniecības telpā un infrastruktūras objektos”.

ERAF_viz_el.png